Any natural

Un any natural és un període de dotze mesos que comença l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre. L’any natural és la base de nombroses declaracions d’impostos. Acostuma a ser l'any fiscal per defecte per a les entitats que no han establert específicament un interval de dates diferent per als seus exercicis fiscals.

L’any natural conté 365 o 366 dies, segons si es tracta d’un any de traspàs.