Definició de devolucions i bonificacions de la compra

Les devolucions i bonificacions de compra són un compte que s’associa amb el compte de compres i el compensa en un sistema d’inventari periòdic. El compte conté deduccions de compres per articles retornats als proveïdors, així com deduccions permeses pels proveïdors per a béns que no es retornin. Aquest contracompte redueix la quantitat total de compres realitzades, de manera que també es redueix el saldo final de l'inventari.