Reformulació

Una reformulació es refereix a la revisió i publicació dels estats financers anteriors. Es requereix una reformulació sempre que es constati que els estats financers anteriors contenen una o més anomalies importants. Hi ha diversos motius pels quals es produeixen incorreccions, inclosos els següents:

  • Errors de comptabilitat

  • Informes financers fraudulents

  • Incompliment del marc comptable aplicable

Les empreses intenten evitar les reformulacions, ja que són una admissió pública que una entitat no pot crear estats financers fiables. Un resultat comú d’una reformulació és la caiguda sobtada del preu de les accions d’una organització.

Quan una entitat de titularitat pública ha de reformular els seus estats financers, primer presenta un formulari 8-K per notificar la situació a la comunitat inversora i, a continuació, emet els formularis de substitució 10-Q i 10-K, segons correspongui.