Risc de mostreig

El risc de mostreig és la possibilitat que els ítems seleccionats en una mostra no siguin realment representatius de la població que s’està provant. Aquest és un tema important, ja que un auditor no té temps per examinar tota una població i, per tant, ha de confiar en una mostra. Un error que pot derivar-se del risc de mostreig és que l’auditor conclou erròniament que hi ha menys problemes amb la població dels esperats, cosa que pot conduir a una opinió d’auditoria incorrecta. O bé, l’auditor conclou erròniament que hi ha més problemes dels esperats i, per tant, amplia la mida de la mostra per veure si realment és així, cosa que no és un bon ús del seu temps.