Mostreig aleatori

El mostreig aleatori és un mètode de mostreig en què l’auditor no té intenció d’emprar un enfocament sistemàtic per seleccionar una mostra. Tot i que és de naturalesa no estadística, la intenció és aproximar-se a una selecció aleatòria escollint articles sense cap biaix conscient, que l’auditor pretén ser representatiu de la població. Pot ser difícil que el biaix no entri en aquest tipus de selecció, ja que l’auditor pot tenir la temptació de seleccionar elements que siguin més còmodes d’accedir. En conseqüència, els resultats del mostreig aleatori s’han de veure amb un cert grau d’escepticisme. Aquest enfocament no s’ha de considerar un substitut fiable del mostreig aleatori.