Confirmació

Una confirmació és una carta enviada per un auditor extern als proveïdors i clients d’un client, que els demana que verifiquin els saldos a cobrar i a cobrar associats als registres financers del client. L’auditor considera que aquesta informació és força valuosa, ja que proporciona una confirmació independent de determinada informació del balanç d’un client. L’auditor envia una carta de confirmació positiva quan sol·licita que els destinataris retornin una resposta, fins i tot quan estiguin d’acord amb la informació proporcionada. L’auditor envia una carta de confirmació negativa quan sol·licita que els destinataris només retornin una resposta quan no estiguin d’acord amb la informació proporcionada.

En el comerç de valors, la confirmació és un reconeixement per escrit d'un corredor que ha realitzat una operació.