Saldo negatiu

Un saldo negatiu es produeix quan el saldo final d’un registre comptable és el contrari del saldo normal esperat. Aquesta expectativa es basa en la classificació d'un compte dins del pla de comptes. Un saldo negatiu hauria de sorgir relativament rarament. Per exemple, si un compte d’actiu té un saldo de crèdit, en lloc del saldo de dèbit normal, es diu que té un saldo negatiu.

La taula següent mostra el saldo normal de cada tipus de compte, així com si un saldo de dèbit o de crèdit li donaria un saldo negatiu: