Inversions mútuament excloents

Les inversions mútuament excloents són un conjunt d’inversions de capital possibles, en què la selecció d’una inversió exclou automàticament que es financin els altres projectes. Per exemple, una empresa té 1.000.000 de dòlars per invertir, de manera que la selecció del Projecte A (que requereix una inversió d’aquest import) elimina la possibilitat de fer altres inversions. El concepte d’inversions mútuament excloents també es pot impulsar per consideracions estratègiques, on els fons es dirigeixen cap a aquells projectes que permetran a una organització perseguir amb més eficàcia una direcció estratègica específica.