Responsabilitat il·limitada

La responsabilitat il·limitada significa que cada propietari d’una empresa es pot fer responsable personalment dels deutes de l’organització. Per exemple, una persona inverteix 50.000 dòlars en una empresa individual. Llavors, l’única empresa té 200.000 dòlars en deutes. L’individu és personalment responsable de la totalitat dels 200.000 dòlars, tot i que només va invertir 50.000 dòlars en el negoci. Això significa que un creditor podria embargar legalment els béns personals de la persona per pagar els deutes de l'empresa. El concepte de responsabilitat il·limitada preocupa especialment els passius grans i inesperats que una empresa no planeja i que no té reserves d’efectiu, com ara el resultat advers d’una demanda contra l’empresa.

A causa d’aquest inconvenient de responsabilitat il·limitada, moltes persones prefereixen estructurar els seus negocis per tenir responsabilitats limitades, on els inversors només poden perdre la quantitat de les seves inversions originals.

El concepte de responsabilitat il·limitada s’adjunta a les empreses individuals, les societats en societat general i els socis generals de les societats anònimes. La responsabilitat es pot limitar utilitzant les estructures de la corporació, la societat anònima o la societat de responsabilitat limitada.