Reclamació de deficiència

Una reclamació per deficiència és la part d’una reclamació garantida per un embargament sobre una propietat que excedeix el valor de la propietat. En aquest cas, es concedeix al creditor un interès garantit fins al valor de la seva garantia, mentre que qualsevol import excessiu de la seva reclamació sobre el valor de la garantia es classifica com a reclamació sense garantia. Aquesta part no garantida de la reclamació és la reclamació per deficiència. Aquest és un problema particular per a un creditor garantit quan el tribunal assigna un valor baix a la garantia del creditor, ja que això significa que més de la seva reclamació es trasllada a la classificació de reclamacions no garantides.