Comptabilitat de garanties desmuntables

Visió general de la comptabilitat de les garanties desmuntables

Quan s'emetin warrants desmuntables, assigneu els ingressos de la venda d'un instrument de deute amb warrants desmuntables entre els dos elements, en funció dels seus valors relatius independents a la data d'emissió. Assigneu la part del producte assignat als warrants al capital desemborsat i la resta a l’instrument de deute.

Exemple de comptabilitat de garanties desmuntables

Hostetler Corporation emet un milió de dòlars de deute convertible que inclou 200.000 ordres desmuntables. El valor raonable del deute convertible sense els warrants és de 900.000 $ i el valor raonable dels warrants desmuntables és de 300.000 $ sense el deute. En funció dels seus valors raonables relatius, Hostetler assigna 750.000 dòlars al deute (calculat com a 900.000 dòlars ÷ (900.000 dòlars + 300.000 dòlars)) i 250.000 dòlars a les garanties desmuntables (calculades com a 300.000 dòlars ÷ (900.000 dòlars + 300.000 dòlars)). L’entrada de diari resultant és: