Definició d’ingressos prepagats

Els ingressos prepagats són els fons rebuts d’un client abans de la prestació de béns o serveis. Es considera un passiu, ja que el venedor encara no ha lliurat, de manera que apareix al balanç del venedor com a passiu corrent. Un cop lliurats els béns o serveis, es cancel·la el passiu i es registren els fons com a ingressos.

El concepte d’ingressos prepagats s’acostuma a veure a les empreses que requereixen el prepagament per a la fabricació de béns a mida. No s’utilitza en altres indústries, com ara la venda al detall, on el pagament sempre es fa en el moment de la venda o posteriorment.

Termes similars

Els ingressos prepagats també es coneixen com ingressos no guanyats.