Retenció de riscos

La retenció de riscos és la pràctica d’establir un fons de reserva d’autoassegurança per pagar les pèrdues a mesura que es produeixin, en lloc de transferir el risc a una asseguradora o utilitzar instruments de cobertura. És més probable que una empresa participi en la retenció de riscos quan determina que el cost de l’autoassegurança és inferior als pagaments de l’assegurança o als costos de cobertura necessaris per transferir el risc a un tercer. Una gran franquícia d’una pòlissa d’assegurança també és una forma de retenció de riscos.