Risc previst de detecció

El risc de detecció previst és el risc que l’evidència de l’auditoria no detecti incorreccions que superin una quantitat tolerable. Quan un auditor redueix el risc de detecció previst, caldrà recollir més proves. Per contra, si l'auditor augmenta el risc previst, això requerirà menys proves.

Un augment del risc de detecció planificat pot ser causat per un augment del risc d’auditoria acceptable o una disminució del risc de control o risc inherent.