Sense estoc

Es produeix un esgotament quan les comandes dels clients d’un producte superen la quantitat d’inventari que teniu a mà. Aquesta situació es produeix quan la demanda és superior a l’esperada i la quantitat d’inventari normal i d’estoc de seguretat és massa baixa per cobrir totes les comandes. També es pot produir un esgotament a causa dels retards en la cadena de subministrament, així com de les aturades en el procés de producció d’una empresa. Un esgotament provoca un major risc de pèrdua de vendes, ja que és més probable que els clients busquin els articles necessaris en un altre lloc. Això pot tenir un impacte negatiu en les relacions amb els clients a llarg termini.

Una condició d’esgotament pot ser intencionada. Per exemple, és possible que un venedor no tingui accés a capital suficient per invertir en inventari, de manera que manté un nivell d’inventari baix i accepta les conseqüències de les existències freqüents. O bé, una empresa sap que hi ha pujades de demanda ocasionals, però no vol mantenir una gran inversió en inventari per satisfer aquestes pujades de demanda ocasionals.