Data de concessió

La data de concessió és la data en què es concedeix al destinatari una opció sobre accions o un altre premi basat en el patrimoni net. Es considera que la data de la concessió és la data en què un empresari i un empleat acorden els termes i condicions més essencials relacionats amb la concessió. Si es necessita l'aprovació dels accionistes, es considera que la data de concessió es retarda fins que s'hagi obtingut l'aprovació, tret que es consideri que l'aprovació dels accionistes és perfecta. La mateixa consideració s'aplica quan cal l'aprovació del consell d'administració o d'un membre de la direcció.