Guany de participació no realitzat

Un guany de participació no realitzat és un augment del valor d’un actiu que continua mantenint una empresa o un individu. Aquest guany encara no s'ha registrat com a guany realitzat al compte de pèrdues i guanys de l'entitat. Un cop venut l’actiu, es considera que es realitza el guany. Per exemple, un inversor té propietats que originàriament costaven 500.000 dòlars. El valor de mercat de la propietat ha augmentat des de llavors fins a 800.000 dòlars, cosa que ha generat un guany de participació no realitzat de 300.000 dòlars.

Els actius es mantenen amb freqüència fins i tot després d’haver-se produït un guany en el seu valor, ja sigui a l’espera d’un nou guany, o bé perquè el propietari no vol pagar impostos sobre el guany.