Factura del proveïdor

Una factura del venedor és un document on s’enumeren les quantitats que el destinatari deu a un proveïdor. Quan un client demana béns i serveis a crèdit, el proveïdor prepara una factura i l’emet al client. Aquesta factura del proveïdor conté no només un llistat de les quantitats degudes, sinó també els impostos sobre les vendes i les despeses de transport, així com la data en què s’ha de fer el pagament i on s’ha d’enviar el pagament. Un cop rebuda, el client introdueix la factura al seu programari de comptabilitat i la programa per al pagament.

No s’emet cap factura del venedor si el client paga en efectiu; en aquest cas, es prepara un rebut per al client o una factura que està segellada "pagada".