Despeses no efectives

Una despesa no efectiva és una despesa per a la qual no hi ha cap sortida d’efectiu relacionada en el mateix període. Els exemples més habituals de despeses no efectives són l'amortització i l'amortització; per a aquestes partides, la sortida d'efectiu es va produir quan es va adquirir inicialment un actiu material o intangible, mentre que les despeses relacionades es reconeixen mesos o anys després. A més, es pot registrar una despesa acumulada per a la qual es correspongui la despesa en efectiu corresponent en el període següent. Un altre exemple són les despeses relacionades amb les reserves; per exemple, es reconeix una despesa de garantia en el període actual per augmentar una reserva per a la devolució de productes, però és possible que la sortida efectiva real relacionada amb la devolució d'un client no es produeixi durant diversos mesos.