Comproveu el registre

Un registre de xecs és un document on consten les dates de pagament, els números de xecs, els imports del pagament i els noms dels beneficiaris de tots els pagaments de xecs. L'informe s'utilitza per determinar els pagaments exactes inclosos en una prova de xecs; com a tal, es considera una part necessària del procés de comptes a pagar. L'informe també es pot utilitzar com a part del procés de conciliació bancària, per determinar quins xecs emesos encara no han liquidat el banc i també ho són els conceptes de conciliació.

Hi ha un registre de xecs separat per a cada compte corrent. Per exemple, es fa un registre de xecs per als pagaments de xecs realitzats des del compte d’explotació, mentre que s’utilitza un registre de xecs separat per als pagaments de xecs realitzats des del compte de nòmines.

El registre presenta informació ordenada per número de xec. També pot ser possible ordenar l'informe per nom del proveïdor, que després es pot utilitzar per determinar el volum i la freqüència de pagaments a determinats proveïdors.

El registre de comprovació és un format d’informe estàndard i, per tant, està disponible a qualsevol paquet de programari de comptabilitat. Alguns paquets de programari requereixen que aquest informe s'executi com a part del procés d'impressió de comprovació.

Termes similars

Un registre de xecs també s’anomena diari de desemborsaments d’efectiu.