Taxa de variància

Una variació de tipus és la diferència entre el preu real pagat per alguna cosa i el preu esperat, multiplicat per la quantitat real comprada. El concepte s’utilitza per rastrejar casos en què una empresa paga en excés per béns, serveis o mà d'obra. No obstant això, una atenció excessiva a les variacions de la taxa pot tenir l'efecte negatiu de centrar-se només en la reducció de costos. En canvi, pot tenir més sentit pagar una mica més per una qualitat superior, que tendeix a reduir la quantitat total de despeses realitzades. La fórmula és:

(Preu real - Preu estàndard) x Quantitat real = Variació del tipus

La designació de la variància "taxa" s'aplica més comunament a la variació de la taxa de treball, que implica el cost real de la mà d'obra directa en comparació amb el cost estàndard de la mà d'obra directa.

La variància "tarifària" utilitza una designació diferent quan s'aplica a la compra de materials i es pot anomenar variació del preu de compra o variació del preu del material.