Limitacions dels controls interns

Un sistema de controls no proporciona una garantia absoluta que es compliran els objectius de control d’una organització. En canvi, hi ha diverses limitacions inherents a qualsevol sistema que redueixen el nivell de seguretat. Aquestes limitacions inherents són les següents:

  • Col·lusió. Dues o més persones a les quals un sistema de control pretén vetllar mútuament podrien col·lusionar per eludir el sistema.

  • Error humà. Una persona implicada en un sistema de control simplement podria cometre un error, potser oblidant-se d’utilitzar un pas de control. O bé, la persona no entén com s’ha d’utilitzar un sistema de control o no entén les instruccions associades al sistema. Això pot ser causat per l'assignació d'una persona equivocada a una tasca.

  • Anul·lació de la gestió. Algú de l’equip directiu que tingui l’autoritat per fer-ho podria anul·lar qualsevol aspecte d’un sistema de control pel seu avantatge personal.

  • Falta la segregació de funcions. Es podria haver dissenyat un sistema de control amb una insuficient segregació de funcions, de manera que una persona pugui interferir en el seu correcte funcionament.

En conseqüència, cal acceptar que cap sistema de controls interns és perfecte. Sempre hi ha una manera de fracassar o d’evitar-se.