Comptabilitat del pot de galetes

La comptabilització del pot de galetes es produeix quan una empresa crea reserves excessives en períodes rendibles i les extreu durant períodes de beneficis inferiors. La intenció és donar la impressió que l’organització genera resultats més consistents del que realment és el cas. Quan els inversors creuen que una empresa és capaç d’assolir constantment els seus objectius de beneficis, tendeixen a posar un valor més elevat al seu estoc, que pot ser substancialment superior al que realment val la pena. Per contra, una empresa amb resultats variables que sí no utilitzar la comptabilització de cookies cookie informarà de períodes de grans guanys i grans pèrdues, cosa que tendeix a allunyar els inversors.

Hi ha una temptació més gran d’utilitzar la comptabilització del pot de galetes entre les empreses de titularitat pública, ja que fer-ho pot enganyar els analistes perquè emetin informes més favorables sobre ells a la comunitat inversora. Aquest enfocament d’informar sobre els guanys no reflecteix els resultats reals i, per tant, es pot considerar un informe fraudulent.

Les reserves de pot de galetes es poden crear sobreestimant les reserves més comunes (com per a deutes incobrables) o cobrant grans despeses puntuals per pèrdues esperades per esdeveniments puntuals, com ara adquisicions o reduccions.

El terme prové de la pràctica d’utilitzar un “pot de galetes” de reserves sempre que sigui necessari.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found