Inventari

L’inventari és un actiu que es pretén vendre en el curs ordinari del negoci. És possible que l'inventari no estigui immediatament a la venda. Els articles d’inventari es poden incloure en una de les tres categories següents:

  • Es realitza per a la venda en el curs ordinari del negoci; o bé
  • Això està en procés de producció per a la venda; o bé
  • Els materials o subministraments destinats al consum en el procés de producció.

Aquesta classificació d’actius inclou els articles comprats i conservats per a la seva revenda. En el cas dels serveis, l'inventari pot ser el cost d'un servei per al qual encara no s'han reconegut els ingressos relacionats.

En comptabilitat, l’inventari es divideix normalment en tres categories, que són:

  • Matèries primeres. Inclou materials destinats al consum en la producció de productes acabats.
  • Treball en procés. Inclou articles que es troben en ple procés de producció i que encara no es troben preparats per vendre als clients.
  • Productes acabats. Inclou béns a punt per vendre als clients. Es pot anomenar mercaderia en un entorn minorista on els articles es compren a proveïdors d’un estat preparats per a la venda.

Normalment, l’inventari es classifica com a actiu a curt termini, ja que sol liquidar-se en un any.