Full de treball de comptabilitat

Un full de càlcul comptable és un document utilitzat al departament de comptabilitat per analitzar i modelar els saldos dels comptes. Un full de càlcul és útil per assegurar-se que les entrades comptables es deriven correctament. Hi ha diversos exemples de fulls de càlcul comptables:

  • Ajustos del saldo de prova. El saldo de prova no ajustat d'un període d'informes s'exporta des del programari de comptabilitat a un full de càlcul i després s'ajusta al full de càlcul per determinar els efectes de les possibles entrades d'ajust. Si el resultat és correcte, les entrades s'introdueixen al llibre major.

  • Saldos del compte. Un comptable pot mantenir un llistat detallat en un full de càlcul del contingut de cada compte de balanç. Si un total de full de càlcul no coincideix amb el saldo del compte al qual està vinculat, pot ser que sigui necessari ajustar el saldo del compte. Aquests fulls de treball es poden proporcionar als auditors com a part de l'auditoria anual, com a prova que els comptes del balanç són correctes.

Els fulls de càlcul de comptabilitat poden contenir errors o inexactituds de fórmules, ja que estan separats de la base de dades de comptabilitat i es mantenen manualment. En conseqüència, cal revisar-los detingudament abans de confiar en els seus resums totals.