Amortització anual

La depreciació anual és la taxa anual estàndard a la qual es carrega la depreciació d'un actiu fix. Aquesta taxa és constant d’any en any si s’utilitza el mètode de la línia recta. Si s’utilitza un mètode accelerat, la depreciació anual augmentarà aviat i disminuirà en els darrers anys. El resultat de la depreciació anual és que els valors comptables dels actius fixos disminueixen gradualment amb el pas del temps.