Provisió

Una provisió és l'import d'una despesa que una entitat decideix reconèixer ara, abans que tingui informació precisa sobre l'import exacte de la despesa. Per exemple, una entitat registra habitualment provisions per a deutes incobrables, bonificacions de vendes i obsolescència d’inventari. Una provisió s'ha de reconèixer com a despesa quan és probable que es produeixi l'obligació relacionada i es pugui estimar raonablement l'import de la despesa.

Una provisió es registra en un compte de passiu, que normalment es classifica al balanç com a passiu corrent. El personal comptable hauria de revisar periòdicament l’estat de totes les provisions reconegudes per veure si s’han d’ajustar.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found