Tipus d’interès indicat

El tipus d’interès indicat és el tipus d’interès que apareix en un cupó de bons. Aquest és l'import real dels interessos pagats per l'emissor del bo. Per tant, si l’emissor paga 60 dòlars per un bo amb un valor nominal de 1.000 dòlars, el tipus d’interès indicat és del 6%. Un inversor pot ajustar el tipus d’interès efectiu rebut pagant més o menys del valor nominal en comprar un bo. El concepte també es pot aplicar a la taxa pagada per diversos instruments d'estalvi emesos per un banc.

El tipus d’interès indicat també es coneix com el tipus d’interès del cupó i el tipus d’interès nominal.