Ràtio d’estoc comú

La ràtio d’accions comunes mesura la proporció de capitalització total d’una empresa que consta d’accions comunes. Un alt percentatge indica que la gestió de l'empresa és conservadora, obtenint la major part del finançament de l'empresa mitjançant la venda d'accions ordinàries. Una ràtio d’estocs comuns elevada és més necessària quan els fluxos d’efectiu són inconsistents, ja que és més difícil suportar els pagaments en curs del deute. La fórmula de la ràtio d’accions comuns consisteix en dividir el valor comptable de totes les accions comunes per la capitalització de l’empresa. El càlcul és:

Valor comptable de les accions ordinàries ÷ Capitalització total de l’empresa = Ràtio d’accions comunes

El numerador d’aquest càlcul inclou tant el valor nominal com el capital desemborsat addicional associat a totes les vendes d’accions comunes, ja que la intenció és determinar l’import total rebut per la venda d’accions. El numerador no utilitza el valor de mercat actual de les accions venudes, ja que aquest import no reflecteix l’efectiu realment rebut per l’empresa a canvi de l’emissió d’accions. El denominador inclou tot el deute i el patrimoni net del negoci a partir de la data de valoració.

Per exemple, una empresa ha venut 1.000.000 de dòlars en accions ordinàries i també té pendents deutes de deutes de 9.000.000 de dòlars. Aquesta entitat es consideraria molt apalancada, ja que la seva ràtio d’estoc comú és només del 10%.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found