Actius nets alliberats de restriccions

Els actius nets alliberats de restriccions es refereixen als actius restringits que s’han classificat de nou com a actius nets sense restriccions. Aquesta transferència es produeix perquè s'han satisfet les restriccions originals imposades pels donants associades a determinats actius. El resultat és una major disponibilitat de finançament per a les activitats alternatives d’una entitat sense ànim de lucre.