Capital guanyat

Definició de capital obtingut

El capital obtingut és l’ingrés net d’una empresa, que pot optar per conservar com a guanys retinguts si no emet els diners als inversors en forma de dividends. Per tant, el capital guanyat és essencialment els beneficis retinguts dins d'una entitat.

El capital obtingut és negatiu si una empresa registra pèrdues i és positiu si l’empresa genera beneficis i no ha emès tots els beneficis com a dividends. Si una empresa genera beneficis i ha emès tots els beneficis com a dividends, l’import del capital guanyat és zero.

Una empresa en creixement necessita tot l’efectiu que pot obtenir per finançar el creixement i, per tant, poques vegades emet dividends. Aquestes empreses probablement tindran grans saldos de capital guanyat, sempre que generin beneficis. Per contra, és més probable que una empresa de baix creixement en una indústria consolidada emeti dividends i, per tant, conservarà una proporció menor de capital guanyat.

El capital acumulat no és el mateix que el capital ingressat. El capital pagat és la quantitat de fons pagats a la companyia pels inversors (per sobre del valor nominal, o del valor declarat, de les accions). Així, el capital guanyat prové dels beneficis i el capital pagat prové dels inversors.

Exemple de capital guanyat

ABC Company registra 100.000 dòlars d’ingressos nets i emet 60.000 dòlars de dividends als seus accionistes. Això deixa 40.000 dòlars de capital guanyat, que apareix al compte de guanys retinguts.