Taxa general de despeses

Una taxa general per departament és un càrrec estàndard basat en les unitats d’activitat produïdes per un segment de negoci. Les taxes generals a nivell departamental s’apliquen normalment en un entorn d’assignació de costos més refinat, on és necessari aplicar els costos generals amb la màxima precisió possible. La majoria de les organitzacions no utilitzen tarifes generals departamentals, prefereixen aplicar una tarifa general més senzilla a tota la fàbrica.

Si s’utilitza aquest mètode, l’enfocament estàndard d’assignació de costos consisteix a multiplicar una taxa de despesa departamental estàndard pel nombre d’unitats d’activitat consumides. Per exemple, si un departament de mecanitzat cobra 30 $ de despeses generals per hora de mecanitzat i un treball utilitza 2,5 hores de temps de màquina, l’assignació de despeses generals serà de 75 $.