Ingressos incrementals

Els ingressos incrementals són les vendes associades a una quantitat addicional venuda. El concepte s’utilitza en les situacions següents:

  • Preus incrementals. A l’hora d’avaluar si accepta una oferta d’un client per vendre més béns o serveis, normalment a un preu reduït.
  • Campanya de màrqueting. A l’hora d’avaluar l’eficàcia d’una campanya de màrqueting; una campanya efectiva hauria de generar una quantitat discernible d’ingressos incrementals que no s’haurien produït si no s’haguessin realitzat les despeses de màrqueting.
  • Producte nou. A l’hora de determinar les vendes associades a una extensió d’una línia de productes.

El càlcul dels ingressos incrementals consisteix a establir un nivell d’ingressos de referència i mesurar els canvis a partir d’aquest moment.