Sobrecàrrega aplicada

Les despeses generals sobreaplicades es produeixen quan l'import total dels costos generals de fàbrica assignats a les unitats produïdes constitueix més despeses generals de les que realment es van produir durant el període. Això sol passar quan una empresa utilitza una taxa general a llarg termini estàndard que es basa en una estimació de la quantitat mitjana de despeses generals de fàbrica que probablement incorrerà en una empresa i del nombre mitjà d’unitats produïdes. En alguns períodes, el nombre d'unitats produïdes serà superior al previst o els costos reals de la fàbrica seran inferiors a l'esperat. En aquestes situacions, l’ús d’una taxa de despeses generals estàndard donarà lloc a una despesa de despeses excessiva.

A llarg termini, l’ús d’una taxa de despeses generals estàndard hauria de donar lloc a uns mesos en què la sobrecàrrega s’aplica en excés i en alguns mesos en què no s’aplica. De mitjana, però, la quantitat de despeses generals aplicades hauria de coincidir aproximadament amb la quantitat real de despeses generades.