Valor afegit de mercat

El concepte de valor afegit de mercat deriva la diferència entre el valor de mercat d’una empresa i el cost del capital invertit en ella. Quan el valor de mercat és inferior al cost del capital invertit, això implica que la direcció no ha fet una bona feina creant valor amb els recursos propis posats a la seva disposició pels inversors. Per contra, quan el valor de mercat és superior al cost del capital invertit, indica que les operacions de l’empresa estan ben gestionades.

Per obtenir el valor afegit de mercat, seguiu aquests passos:

  1. Multipliqueu el total de totes les accions ordinàries pendents pel seu preu de mercat

  2. Multiplicar el total de totes les accions preferents pendents pel seu preu de mercat

  3. Combineu aquests totals

  4. Resteu la quantitat de capital invertit al negoci

La fórmula és:

(Nombre d'accions ordinàries en circulació x preu de l'acció) + (Nombre d'accions preferents en circulació x preu de les accions)

- Valor comptable del capital invertit

Com a exemple, l’oficial de relacions amb inversors de Cud Farms prepara un comunicat de premsa que revela l’augment del valor afegit de mercat des que es va contractar el nou equip directiu. L'anàlisi es basa en la informació següent: