Preu de butxaca

El preu de butxaca és el preu de llista menys descomptes, descomptes, promocions, transport gratuït i ofertes similars. El marge de contribució d’una operació de venda es pot determinar restant el preu de les mercaderies venudes del preu de butxaca. Per exemple, una empresa ven un producte que té un preu de llista de 100 dòlars. Hi ha descomptes i descomptes associats que sumen 20 dòlars, de manera que el preu de butxaca és de 80 dòlars. El cost dels béns venuts és de 50 dòlars. Això significa que el marge de contribució és de 30 dòlars.

Una variació del concepte de preu de butxaca és la cascada de preus, que comença amb el preu de llista i que resta individualment totes les deduccions possibles permeses a un client per arribar al preu de butxaca. Aquesta presentació visual és útil per entendre la mida i l'abast dels descomptes concedits als clients.