Flux de caixa lliure

El flux de caixa lliure és el canvi net d’efectiu generat per les operacions d’una empresa durant un període d’informació, menys les despeses d’efectiu per capital de circulació, les despeses de capital i els dividends durant el mateix període. Aquest és un fort indicador de la capacitat d'una entitat per mantenir-se en el negoci, ja que aquests fluxos d'efectiu són necessaris per donar suport a les operacions i pagar les despeses de capital en curs.

Com es calcula el flux de caixa lliure

La fórmula del flux de caixa lliure és:

Flux de caixa lliure = Flux de caixa operatiu - Canvis de circulant - Inversions de capital - Dividends

El càlcul del flux de caixa lliure per a una entitat sense ànim de lucre és una mica diferent, ja que una organització sense ànim de lucre no emet dividends. En aquesta situació, la fórmula revisada és:

Flux de caixa lliure sense ànim de lucre = Flux de caixa operatiu - Canvis de circulant - Inversions de capital

El component "flux de caixa operatiu" de l'equació es calcula com:

Flux de caixa operatiu = Resultat net + Amortització + Amortització

Importància del flux de caixa lliure

El model de flux de caixa lliure és important perquè és un indicador de la salut financera d’una empresa i, en particular, de la seva capacitat per invertir en noves oportunitats de negoci. El model també és utilitzat pels inversors per estimar la quantitat de flux de caixa que pot estar disponible per distribuir-los en forma de dividends. No obstant això, pot haver-hi una varietat de situacions en què una empresa pugui informar de fluxos d’efectiu lliures positius i que es deuen a circumstàncies no necessàriament relacionades amb una situació saludable a llarg termini. Per exemple, el flux de caixa lliure positiu pot ser causat per:

  • Venda d’actius corporatius importants

  • Reduir o retardar les despeses de capital

  • Retardar el pagament dels comptes a pagar

  • Accelerar els rebuts de cobrament amb descomptes de pagament anticipat d’alt cost

  • Respectar un dividend

  • Reduir les despeses clau de manteniment

  • Reduir les despeses de màrqueting

  • Reduir els salaris programats

  • El rebut d’un gran pagament anticipat d’un client

  • Contractació de contractes de venda i arrendament d’actius clau

En aquests exemples, la direcció ha pres mesures per reduir la viabilitat a llarg termini d'una empresa per tal de millorar els seus fluxos de caixa lliures a curt termini. Altres accions, com ara accelerar el cobrament de comptes a cobrar mitjançant canvis en les condicions de pagament o canviar a sistemes de producció just a temps, poden ser beneficiosos per a una empresa tot i reduir els seus fluxos d'efectiu sortints.

El flux de caixa lliure també es pot veure afectat per la taxa de creixement d’una empresa. Si una empresa creix ràpidament, necessita una inversió significativa en comptes per cobrar i en inventari, cosa que augmenta la seva inversió en circulant i, per tant, disminueix la quantitat de flux de caixa lliure. Per contra, si una empresa es redueix, torna a convertir part del seu capital de treball en efectiu a mesura que es paguen els comptes a cobrar i es liquiden els inventaris, cosa que resulta en una quantitat creixent de flux de caixa lliure.

Una consideració addicional és la capacitat d'una empresa per repatriar efectiu d'una filial. Si una filial obté enormes quantitats d’efectiu, la companyia matriu té poca diferència si no pot accedir a l’efectiu, a causa dels estrictes controls de la repatriació d’efectius per part del govern aplicable.

Per tant, haureu de ser conscients de l’estat general i la direcció estratègica d’un negoci a l’hora d’avaluar si els seus fluxos d’efectiu lliures són beneficiosos o no.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found