Serveis d’assessorament en gestió

Els serveis d’assessorament en gestió són serveis de consultoria realitzats per una organització especialitzada per als seus clients. Aquests serveis estan destinats a proporcionar assessorament sobre les operacions i les finances dels clients. Els serveis poden abordar qualsevol de les àrees següents:

  • Valoració d’actius

  • Estratègia de negocis

  • Sistemes informàtics

  • Suport a litigis

  • Fusions i adquisicions

  • Estructura organitzativa

  • Anàlisi de processos

  • Gestió de riscos

Una empresa de CPA pot proporcionar serveis d’assessorament en la gestió si aquest grup està separat de les funcions d’auditoria i impostos.