Segment operatiu

Segons les normes internacionals d'informació financera, un segment operatiu és un component d'una entitat que és un centre de beneficis, que disposa d'informació financera discreta i els resultats dels quals són revisats periòdicament pel principal responsable de decisions operatives de l'entitat a efectes d'avaluació del rendiment i assignació de recursos. Un segment operatiu generalment té un gestor de segments que respon davant els principals decisors operatius dels resultats del segment.

La seu corporativa d'una entitat no es considera un segment operatiu, ni tampoc els plans de beneficis postocupació d'una entitat.