Transport a l’entrada

El transport d’entrada és el cost de transport que ha incorregut el comprador per haver comprat la mercaderia lliurada. Aquesta classificació de costos pot incloure els costos de l’assegurança de transport i els drets de duana. El transport d’entrada es pot assignar al cost de l’inventari.