Jubilació de bons

La retirada de bons es refereix a la recompra de bons d’inversors que s’havien emès anteriorment. L’emissor retira bons a la data de venciment prevista dels instruments. O bé, si els bons són exigibles, l'emissor té l'opció de tornar a comprar els bons abans; aquesta és una altra forma de jubilació. Un cop retirats els bons, l'emissor elimina el passiu dels bons a pagar dels seus llibres.