Guanyeu contingència

Una contingència de guanys és una situació incerta que es resoldrà en el futur, cosa que pot resultar en un guany. Les normes comptables no permeten el reconeixement d'una contingència de guanys abans de la liquidació de l'esdeveniment subjacent. Si ho feu, es podria produir un reconeixement excessivament primerenc dels ingressos (cosa que viola el principi del conservadorisme). En el seu lloc, cal esperar que es resolgui la incertesa subjacent abans de reconèixer un guany.

Si una contingència pot resultar en un guany, es pot revelar la naturalesa de la contingència a les notes que acompanyen els estats financers. Tanmateix, la divulgació no ha de fer declaracions potencialment enganyoses sobre la probabilitat de realització del guany contingent. Si ho feu, el lector dels estats financers podria arribar a la conclusió que s’obtindria un guany en un futur proper.

Un exemple de guany contingent és la possibilitat d’un acord favorable en una demanda o en una disputa fiscal amb una entitat governamental.