Centre d’ingressos

Un centre d’ingressos és una unitat operativa diferent d’una empresa que s’encarrega de generar vendes. Per exemple, un gran magatzem pot considerar que cada departament del magatzem és un centre d'ingressos, com ara sabates d'home, sabates de dona, roba d'home, roba de dona, joies, etc. Un centre d’ingressos es jutja únicament per la seva capacitat de generar vendes; no es jutja per l'import de les despeses ocasionades. Els centres d’ingressos s’utilitzen en organitzacions molt concentrades en les vendes.

Un risc en utilitzar els centres d’ingressos per jutjar el rendiment és que un gerent del centre d’ingressos pot no ser prudent a l’hora de gastar fons o incórrer en riscos per generar aquestes vendes. Per exemple, un gestor podria començar a vendre a clients de menys qualitat per tal de generar vendes, cosa que augmenta el risc de pèrdues de deutes incobrables. En conseqüència, s’hauria de restringir l’ús de centres d’ingressos. Una millor alternativa és el centre de beneficis, on els gestors són jutjats tant pels seus ingressos com per les seves despeses.