Risc de no mostreig

El risc de no mostreig inclou tots els riscos d'auditoria diferents del risc de mostreig. O, dit d’una altra manera, el risc de no mostreig és la probabilitat d’arribar a una conclusió incorrecta, tot i haver seleccionat una mostra correcta. Alguns exemples de risc de no mostreig són:

  • Aplicació de procediments d’auditoria inadequats

  • No detectar una incorrecció material

  • Malinterpretació dels resultats de les proves d’auditoria

Un alt nivell de planificació i revisió de l’auditoria pot minimitzar la quantitat de risc de no mostreig.