Les característiques qualitatives dels estats financers

Totes les característiques qualitatives dels estats financers són les següents:

  • Comprensió. La informació ha de ser fàcilment comprensible pels usuaris dels estats financers. Això vol dir que la informació s'ha de presentar clarament, amb informació addicional proporcionada a les notes a peu de pàgina, segons sigui necessari per ajudar a l'aclariment.

  • Pertinència. La informació ha de ser rellevant per a les necessitats dels usuaris, que és el cas quan la informació influeix en les seves decisions econòmiques. Això pot implicar la notificació d'informació particularment rellevant, o informació l'omissió o la declaració errònia pot influir en les decisions econòmiques dels usuaris.

  • Fiabilitat. La informació ha d'estar lliure d'errors materials i biaixos, i no enganyosa. Per tant, la informació ha de representar fidelment les transaccions i altres esdeveniments, reflectir la substància subjacent dels esdeveniments i representar prudentment estimacions i incerteses mitjançant una divulgació adequada.

  • Comparabilitat. La informació ha de ser comparable a la informació financera presentada per a altres períodes comptables, de manera que els usuaris puguin identificar les tendències en el rendiment i la posició financera de l'entitat informant.