Fixador de preus

Un definidor de preus és una entitat que té la capacitat d’establir els seus propis preus, perquè els seus productes estan prou diferenciats dels competidors. Una empresa és més capaç d’establir preus quan té una quantitat important de quota de mercat i segueix una estratègia de preus clara.

La majoria de les organitzacions són compradores de preus, que han d’adherir-se al preu de mercat actual a l’hora d’establir els preus dels seus béns o serveis.