Rebut de dipòsit

Un rebut de dipòsit és un rebut emès per un banc a un dipositant d’efectiu i xecs dipositats al banc. La informació registrada al rebut inclou la data i hora, l'import ingressat i el compte en què es van ingressar els fons.

Un rebut de dipòsit és útil com a part del sistema de controls interns relacionats amb el processament de diners en efectiu. Quan es retorna un rebut del dipòsit al banc, s’ha de comparar amb l’import total d’efectiu registrat al diari de rebuts d’efectiu d’aquest dia. Si el total del diari de rebuts en efectiu és superior a l'import del rebut de dipòsit, implica que la persona que va transportar els fons al banc pot haver robat una part dels fons mentre estava en trànsit. També és possible que el caixer bancari cometés un error administratiu en comptar els diners rebuts i els xecs.

Aquest control només funciona si la persona que transporta els diners en efectiu i els xecs al banc no té permís per registrar les transaccions en efectiu al sistema comptable. En cas contrari, podria alterar els imports registrats al sistema comptable per amagar qualsevol robatori posterior.

El rebut de dipòsit no s’utilitza quan un banc rep xecs a través d’una caixa de seguretat. En canvi, el caixer pot accedir al lloc web del banc per descarregar informació sobre la naturalesa dels xecs rebuts pel banc.

Termes similars

Un rebut de dipòsit també es coneix com a tiquet de dipòsit.