Comissió inicial de franquícia

La tarifa inicial de la franquícia és una comissió que es paga a un franquiciador a canvi d’establir una relació de franquícia, juntament amb la prestació d’alguns serveis inicials. Aquesta tarifa es paga al franquiciador en un sol import quan es signa un acord de franquícia.

Quan un franquiciat paga una comissió de franquícia a un franquiciador, aquest pagament es pot considerar un actiu intangible. Es permet que el franquiciat reconegui aquest cost com a actiu, ja que es tracta d’un actiu adquirit a un tercer. El franquiciat hauria d’amortitzar aquest actiu durant la seva vida útil estimada, que se suposa que és la vigència del contracte de franquícia.