Cultiu en creixement

Un cultiu en creixement és un arbust,cultiu de camp, arbre o vinya abans de ser collit. Normalment, els cultius de camp i de fileres es planten a partir de llavors o es trasplanten des dels llits i després es desenvolupen fins al punt de la collita en un període de mesos. Quan aquests cultius tenen un cicle inferior a un any, se’ls coneix com a anuals. Exemples d’anyals són l’ordi, les mongetes, la col i el blat de moro.

Tots els costos del cultiu s'han d'acumular fins a la collita. Aquesta regla inclou els costos de cultiu que es produeixen abans de la sembra, com ara el cost de la preparació del sòl. Alguns costos associats al cultiu no es produeixen fins després de la collita, potser fins l'any següent. Per exemple, pot haver-hi un residu de collites collides als camps que no s’esborri fins al començament de la propera temporada de cultiu. Aquests costos s’han de acumular i assignar al cultiu collit.

El cost del cultiu s’hauria d’informar al cost més baix o al mercat.