Fons de l'agència

Un fons d'agència és un conjunt de fons que una agència governamental té en nom d'una altra agència governamental. Per exemple, si l'Estat de Colorado recapta fons per impostos sobre les vendes en nom de la ciutat d'Aurora, es consideren fons d'agència. A l'exemple, l'Estat de Colorado actua com a custòdia dels fons, que es designen per a la seva posterior transferència a la ciutat d'Aurora.